Leofone vypisuje soutěž ,,MOBIL ZA DOPORUČENÍ´´

 

 

Pravidla soutěže:

  • 1. Leofone se zavazuje darovat mobilní telefon Huawei Y5 2018 každému zákazníkovi, který přivede tři nové zákazníky.
  • 2. Leofone se zavazuje prodat mobilní telefon Huawei Y5 2018 za zvýhodněnou cenu 850,-Kč každému zákazníkovi, který přivede dva nové zákazníky.
  • 3. Leofone se zavazuje prodat mobilní telefon Huawei Y5 2018 za zvýhodněnou cenu 1700,-Kč každému zákazníkovi, který přivede jednoho zákazníka.
  • 4. Novým zákazníkem se rozumí takový zákazník, který začne využívat volání u Leofone a uzavře smlouvu na dobu dvou let a tuto dříve nevypoví.
  • 5. Získá-li zákazník telefon za zvýhodněnou cenu a poté získá dalšího nového zákazníka, zavazuje se Leofone vrátit zpět částku odpovídající počtu nových zákazníků. 
  • 6. Vypoví-li nový zákazník smlouvu dříve než po dvou letech, zavazuje se stávající zákazník, který za tohoto nového zákazníka získal mobilní telefon, uhradit za každý den chybějící do konce dvouleté smlouvy adekvátní část.
  • 7. Adekvátní částí se rozumí 1,17-Kč za den a jednoho nového zákazníka.
  • 8. Leofone si vyhrazuje právo v případě vyprodání telefonu Huawei Y5 2018 jej nahradit jiným adekvátním modelem s obdobnými parametry.
  • 9. Soutěž je platná od 1.11.2018 do 31.12.2018